Oversigt
 
 
Mod.Strøm

 

Kulturarv Fyn sætter strøm til fynsk kulturarv.

30 fynske lokaliteter, der er blevet forladt af deres oprindelige funktion, bliver nu genbesøgt af en kulturhistoriker, en billedkunstner og en forfatter. Desuden opsøger vi historien på Fyns forladte holme.

Fyn gemmer på masser af spændende historie. Virksomheder, funktioner, erhverv og institutioner ophører, forsvinder eller flytter andre steder hen, fordi tiden og udviklingen løber fra dem. Men de har været med til at skabe den verden, vi har i dag. Derfor skal deres historier ikke glemmes. Med støtte fra Albani Fonden sætter Kulturarv Fyn i 2017 og 2018 fokus på Fyns forladte kulturarv: steder, hvor tiden er løbet fra deres oprindelige funktioner.

Ekspeditioner til kulturarven

I foråret 2017 besøger billedkunstneren Ole Lejbach, forfatteren Jens Blendstrup og historikeren Ann Ammons 30 fynske steder, der hver gemmer på en historie. Hvert af stederne er nemlig blevet forladt af deres oprindelige funktion. Men historien lever videre på stedet, hvad enten det i dag forfalder eller har fået nye funktioner. Ole Lejbach og Jens Blendstrup skal opfange fortidens tilstedeværelse gennem Ekspeditioner til de 30 steder fordelt med tre steder i alle de fynske kommuner. Deres opgave er at omsætte dette til nye fortællinger i deres fabulerende kunst i form af henholdsvis store tegninger og korte fiktive fortællinger. Ann Ammons vil supplere med korte artikler om stedernes faktiske historie. Fotografier, tegninger, fiktive tekster og artikler samles i en stor bogudgivelse, der udkommer i begyndelsen af 2018. Desuden præsenteres billeder og uddrag af tekster i en stor udstilling på Odense Havn i foråret 2018. Ligeledes i foråret 2018 drager Jens Blendstrup og Ole Lejbach atter en omgang rundt på Fyn, Ærø og Langeland, denne gang for at holde tegne- og fortælleshows.

Togter til forladte fynske holme

I sommeren 2017 sejler museumsskibet Rylen endnu en gang en tur rundt om Fyn. Denne gang for at besøg de mange små fynske holme, som i dag er uden fast beboelse. Ombord er kunstnerskipper Jens Bohr, og med sig har han en lang og skiftende række af forfattere, kunstnere, journalister og videnskabsfolk. Med på et udvalg af øerne er også TV2 Fyn, som retur på farbar havn sender live-udsendelser på tv om Fyns forladte holme. Deltagerne på sejladsen bidrager til en bogudgivelse som udkommer i slutningen af 2018, og for billedkunstnerens vedkommende også en udstilling, der vises på Johannes Larsen Museet.

Ekspeditionerne dokumenteres med film og billeder.

Følg med på Kulturarv Fyns facebook-side her: https://www.facebook.com/kulturarvfyn
BAGGRUND

Mod.Strøm er et kunst- og kulturprojekt på Fyn og øerne, som blev søsat af Kulturregion Fyn i 2016 i samarbejde med en række kulturaktører på Fyn, herunder Kulturarv Fyn.

Projektet har til formal at vise det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer, samt at skabe en debat om områdets kulturelle og kulturhistoriske værdier og kvaliteter.

Dette gør Mod.Strøm ved at bringe borgere, kunstnere og kulturaktører sammen i nye partnerskaber, som genererer liv på forladte og uudnyttede steder i de ni kommuner, der tilsammen udgør Kulturregion Fyn, og ved at italesætte de fortællinger, steder og kulturelle tiltag, der historisk binder os sammen. Ved at inddrage borgere, kunstnere og kulturaktører i at nytænke og revitalisere forladte og uudnyttede steder gennem kunst- og kulturprojekter, skabes der grobund for nye drømme og visioner for Fyn og øerne som en region, hvor kreative partnerskaber er med til at synliggøre og markedsføre Fyn og øerne som et levende, legende og innovativt sted.

Arbejdet med at give nyt liv til glemte eller uudnyttede steder kulminerer i første omgang med en kunst- og kulturfestival fra den 8.-17. september 2017. Med støtte fra Albani Fonden bæres fortællingerne om Fyns positive værdier videre af Kulturarv Fyn via et togt med bæltsbåden Rylen til forladte holme samt en række kulturarvsekspeditioner til i alt 30 steder på Fyn, Langeland og Ærø. Togtet formidles via TV2 Fyn i sommeren 2017, og en bogudgivelse og en kunstudstilling er på vej. Ekspeditionerne på land bliver til en bogudgivelse, en udstilling og et roadshow i 2018.
> Læs mere om Mod.Strøm på Kulturregion Fyns hjemmeside: www.kulturregionfyn.dk/modstroem
Kulturarvfyn Sekretariat: Stadsarkivet i Odense, Johnny Wøllekær jwoe@odense.dk  , tlf. 6551 1032 / 6551 1030